Ajankohtaista  
Yleistä  
Politiikka  
Edaattorit  
Vaalit  
Yhteystiedot  

OKe  
Linkit  

Edustajistovaalit

Ylioppilaskunnissa valta kuuluu läsnäoleville jäsenille, jotka valitsevat vaaleilla edustajiston. Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan edustajisto koostuu 45 varsinaista jäsenestä, jotka valitaan kahden vuoden välein edustajistovaaleissa. Vaalissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaikki ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneet perus- ja jatko-opiskelijat. Seuraavat edustajistovaalit TKY:ssa pidetään marraskuussa 2007.

Edustajisto on ylioppilaskuntayhteisössä kunnanvaltuustoa tai eduskuntaa vastaava toimielin, joka esimerkiksi valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen sekä päättää 'veroista' (eli jäsenmaksusta) ja budjetista eli ylioppilaskunnan toiminnan kehyksistä.

Edustajisto päättää luonnollisesti myös ylioppilaskunnan kannoista erilaisiin poliittisiin kysymyksiin esimerkiksi koulutus- ja sosiaalipoliittisissa ohjelmissa. Lisäksi talouden- ja omaisuudenhoidon suuret linjavalinnat ovat edustajiston päättämiä; tämä sisältää päätöksiä esimerkiksi uusien talojen rakentamisesta ja vanhojen myymisestä. Ylioppilaskunnan julkisoikeudellisen aseman kannalta tärkein tehtävä on opiskelijaedustajien nimittäminen korkeakoulun hallintoon. Edustajiston tehtävä on päättää myös ylioppilaskunnan avainrekrytoinneista: pääsihteeristä ja Polyteekkarin päätoimittajasta.

Vaalien toteutusta sääntelee TKY:n vaalijärjestys. Vaalit käydään marraskuun ensimmäisenä tiistaina ja sitä seuraavana keskiviikkona, ellei edustajisto muuta päivää loka-marraskuusta määrää. Vaalien käytännön yksityiskohdista vastaa edustajiston keväällä nimittämä keskusvaalilautakunta, mahdollisten vaalilautakuntien avustamana. Keskusvaalilautakunta aloittaa vaalivalmistelut virallisesti julkaisemalla vaalijulistuksen vähintään seitsemän viikkoa ennen vaaleja. Vaalijulistuksessa kerrotaan, milloin ehdokaslistat pitää jättää sisään, missä ja milloin ehdokaslista on nähtävillä, miten saa mainostaa sekä missä ja milloin ennakkoäänestys ja vaali toteutetaan. Ehdokasluettelojen viimeinen jättöaika saa olla aikaisintaan lokakuun ensimmäisenä maanantaina.

Äänestää vaaleissa on viime kerroilla voinut perinteisen uurnavaalin lisäksi sähköisessä äänestysjärjestelmässä.

Nykyisen edustajiston jäsenistä 14 on enemmän tai vähemmän puoluepoliittisesti suuntautuneita. Muut edaattorit tulevat pääosin niin kutsutuista kiltaryhmistä. Poliittinen jako on Oikeat Teekkarit 10 (edellisellä kaudella 8), Keskeiset Teekkarit 1 (1), Kristillisteekkarit 0 (1), Vi(h)reät 1 (0) sekä Otaniemen Opiskelijademarit 2 (Väärät Teekkarit 2).

Kunkin ehdokkaan on kuuluttava vaaliliittoon. Vaaliliitto voi kuulua vaalirenkaaseen. Äänet lasketaan d'Hondtin menetelmällä, jossa vaalirengas näyttää ulospäin yhdeltä listalta ja renkaan sisällä paikat taas jaetaan tavanomaisen listavaalin tapaan. Suurilla renkailla on usein yhteensä suuri äänimäärä, jolloin paikkoja tulee yksittäisiin vaaliliittoihin verrattuna paljon. Poliittisista ryhmistä ainoastaan Oikeat Teekkarit ovat harrastaneet vaalirenkautumista keskenään, mutta nk. kiltaryhmät sitäkin innokkaammin.

Marraskuu lähestyy kovaa vauhtia ja juuri nyt on aika miettiä, mitä ylioppilaskunnalle kuuluu ja mitä sille pitäisi kuulua. Tule mukaan vaikuttamaan Keskeisiin Teekkareihin! Ota reilusti yhteyttä!

Edustajistovaaleissa 2005 Keskeiset Teekkarit saivat 11 ehdokkaan liitolla 103 ääntä ja säilyttivät näin edustajistopaikan. Katso vaalitulos.

Vuoden 2003 vaaleissa Keskeiset Teekkarit saivat 6 hengen listalla yhteensä 117 ääntä, mikä johti yhteen edustajanpaikkaan. Katso vaalitulos.

Vuonna 2001 Keskeiset Teekkarit olivat ensimmäistä kertaa mukana 3 ehdokkaan joukolla saaden 53 ääntä. Tuolloin edustajanpaikka jäi saamatta.

Kylävaalit

Asuntoloiden ohjesääntöä uudistettiin vuonna 2007 ja kyläneuvosto korvattiin uudella kyläsenaatilla. Kyläsenaatti valitaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2007.

Vuosittain järjestetään Otaniemessä kyläneuvostovaalit, jossa Teekkarikylän asukkaat valitsevat joukostaan asukkaiden kokousta vastaavan kyläneuvoston. Se on valitsijamiestoimikunta, jonka päätehtävä on valita edustajat kyläjaostoon ja asuntojaostoon.

Vuoden 2004 kyläneuvostovaaleissa käytettiin STV-vaalitapaa, jossa äänestäjä voi määrittää kaikki ehdokkaat järjestykseen.

Päivitetty 20.8.2007
keskeiset(a)list.ayy.fi