Ajankohtaista  
Yleistä  
Politiikka  
Edaattorit  
Vaalit  
Yhteystiedot  

OKe  
Linkit  

Kannanotto pdf-muodossa

Otaniemessä 14.5.2004

Kannanotto: TKY:n kunnallispoliittinen ohjelma on vasta avaus

Ylioppilaskuntamme hallitus on koonnut kunnallispoliittisen ohjelmajulistuksen. Se on saatavilla verkossa ylioppilaskunnan sivuilta: www.tky.fi. Otaniemen Keskustaopiskelijat ry (OKe) ja edustajistoryhmä Keskeiset Teekkarit pitävät avausta sinänsä merkittävänä edistysaskeleena TKY:n toimintatapaan. OKe pitää tärkeänä ylioppilasliikkeen osallistumista niin kunnalliseen, valtakunnalliseen kuin kansainväliseenkin päätöksentekoon ja vaikuttamiseen, nimenomaan opiskelijaa koskevissa asioissa. Samalla OKe voimakkaasti kritisoi hyväksytyn kunnallispoliittisen ohjelman keskeneräisyyttä ja puutteita.

Kunnallisessa päätöksenteossa käsitellään kunnan tehtäviin kuuluvia asioita. Valtion hallinnoima opiskelijoiden asumislisäjärjestelmä ei ole sellainen asia.

TKK sijaitsee Espoon alueella ja TKY:n kunnallispoliittinen ohjelma myös oivasti korostaa espoolaisuutta. OKe yhtyy ohjelmassa esitettyyn joukkoliikenteen opiskelija-alennusten yhtenäistämivaateeseen siten, että Espoossa ulkomaalaisten opiskelijoiden tulisi saada kuntastatus. Samoin Helsingin kaupungin tulisi myöntää 50% alennus opiskelijoille, kuten Espoossa ja Vantaalla.

Espoossa on vireillä monta kunnan ja teekkareiden kannalta suurta hanketta, kuten länsimetro ja Kehä I:n kattaminen. Suurten hankkeiden vaikutuksia tulee pohtia syvemmin ylioppilaskunnassakin, jotta kantaa niihin voi perustella ja vaikuttaa siten hankkeiden toteutumiseen. Resurssien rajallisuuden vuoksi investointien tärkeyttä on arvioitava suhteessa peruspalveluihin, kuten terveydenhuolto ja koulutoimi. Laajemminkin asioita on asetettava järjestykseen.

Otaniemen Keskustaopiskelijat ja Keskeiset Teekkarit kannustavat ylioppilaskunnan hallitusta tiedottamaan tulevista linjanvedoista jatkossa yhä varhemmassa vaiheessa ja ottamaan valmisteluun mukaan myös paikallisia asiaa harrastavia tahoja, esimerkiksi yhdistykset ja edustajistoryhmät. Otaniemen keskustalaiset lupaavat pyydettäessä ja pyytämättäkin kommentoida vastaavia linjauksia.

Otaniemen Keskustaopiskelijat ja edustajistoryhmä Keskeiset Teekkarit
puheenjohtaja Vesa Riihimäki, vesa.riihimaki(a)hut.fi, 050 378 5467
sihteeri Matti Saarinen, mpsaarin(a)cc.hut.fi, 044 023 1283

Päivitetty 29.6.2005
keskeiset(a)list.tky.fi